Tag Archives: แนวคิด

21 ขั้นตอนสำหรับความสำเร็จในยุคศตวรรษที่ 21

บทความนี้ แปลและเรียบเรียงโดย บอย วิสูตร Boy’s Thought จากงานเขียนของ Denis Waitley

1.ให้คิดว่าเราคือนายจ้างของตัวเอง เราคือเจ้าของบริษัทที่มีลูกจ้างคนเดียวคือ “เรา”

2.ยืดหยุ่นที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

3.ดูแลสุขภาพก่อนที่จะป่วย เพราะเราซื้อสุขภาพกลับคืนมาไม่ได้

4.ลงทุนเรื่องความรู้ อย่าหยุดเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้คือพลัง การศึกษาที่ได้จากในโรงเรียนมีอายุสั้นมากๆ

5.เพิ่มความสามารถในการอ่าน เขียน คำศัพท์ รู้คำศัพท์มากยิ่งสื่อสารเก่ง ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านหนังสือความรู้ก็เพราะเขามุ่งหน้ากลับบ้าน ไม่ใช่มุ่งไปข้างหน้า

6.ศึกษาความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

7.เป็นพลเมืองโลกใหม่ ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

8.มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

9.รับผิดชอบความปลอดภัยด้านการเงินด้วยตัวเอง อย่าพึ่งประกันสังคม ความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่การหามา แต่อยู่ที่การใช้จ่าย

10.ใช้เวลาตอนที่คนอื่นดูทีวี ศึกษาหาความรู้อยู่กับตัวเอง ทำเพื่อคนอื่นมาทั้งวัน เวลาเย็นค่ำต้องทำเพื่อตนเอง ปิดทีวี พูดคุยคนรัก อ่านหนังสือ

11.รู้จักพักผ่อนเป็นช่วงๆ อย่ารอไปเกษียณตอนแก่ แต่ต้องมีมินิพักร้อน

12.หาต้นแบบคนสำเร็จทั้งจากคนจริงและหนังสือ

13.จัดให้มีมุมเรียนรู้ทั้งในบ้านและที่ทำงาน มีหนังสือดีๆ อ่าน

14.เป็นคนที่มีอุดมการณ์ในทุกสถานการณ์ ไม่เปลี่ยนไปมา

15.อยู่กับตัวเองได้ มีความสุขได้ด้วยการอยู่คนเดียว อย่าเอาแต่พึ่งคนอื่น

16.หาจุดพอดีระหว่าง Hi-tech กับ Hi Touch ไม่ใช้พึ่งแต่เครื่องมือไฮเทค คนกับคนยังต้องการสัมผัสกัน

17.สื่อสารกับผู้คนให้รู้เรื่อง

18.สร้างธุรกิจบนความน่าเชื่อถือ จะยั่งยืน

19.หาสมดุลระหว่างชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว

20.สร้าง Mission Statement ทั้งชีวิตการงานและส่วนตัว

21.วิ่งล่าความฝัน ไม่ใช่อยู่รอวันเกษียณ